Vaje za kontrakcijo ali zabavo otrok

Planet ravnotežja

Polkrogla za kontrakcijsko vadbo sede ali stoje

Planet ravnotežja

80€

Planet ravnotežja je izdelan iz lesa - zgornji del iz kakovostne vezane plošče, spodnji dela pa iz masivnega lesa.

Uporabnost planetov ravnotežja:
  • uporablja se za otežitev določenih vaj,
  • s stabilnostjo in ravnotežjem izboljšujemo rezultate,
  • priporočljiv pripomoček za otroke in njihovo osnovno motoriko ter hitrejše razvijanje senzomotorike,
  • za vse, ki bi radi pridobili na samozavesti, saj je potrebno kar nekaj neuspelih poizkusov predno pride do uspešnosti in sproščenosti pri vajah.

Ravnotežje in koordinacija kot temelj dobre vadbe

Dobra senzomotorika ni pomembna zgolj za otroke, ampak tudi za odraslega človeka. Med drugim nam vadba na planetih ravnotežja pomaga pri pravilnejšem sedenju in boljši koordinaciji v prostoru.

Je pa čudovito zabaven vadbeni pripomoček za vse starostne skupine.

Ravnotežje in koordinacija

Kombinacija z drugimi pripomočki naredi vadbo zahtevnejšo